Contenitori di carta Flower

Disegno AP - Pink

Disegno AQ - Red

Disegno AR - Yellow

Disegno CA - Flower Rose

Disegno CB - Flower Sky

Disegno CC - Flower Face